Equinox is een tweetalig Belgisch tijdschrift dat om de zes maanden verschijnt. Met dit project beogen de oprichters de esthetiek en de zoektocht naar schoonheid opnieuw centraal te plaatsen in de kunst en de filosofie. Omdat de auteurs een allesbehalve homogene groep vormen, staat de verscheidenheid van hun vakgebieden garant voor een meervoudig perspectief. Elke uitgave wordt voortgestuwd door een veelheid aan onderwerpen en stemmen. Stemmen die, elk op hun manier, zoeken en bezingen wat de mensheid sinds het begin heeft gefascineerd: schoonheid.