Online bestellen

De prijs is 9,50€ + verzendkosten.

Bestelformulier

Abonnement

Om een abonnement te vragen, gelieve contact op te nemen met bestellen@equinoxinfo.be.

We bieden twee soorten abonnementen aan:

– Gewoon abonnement : 18€ + verzendingskosten

– Steunabonnement: 30€ + verzendingskosten